Namsos folkebibliotek

   
Åpningstider
Huskelisten er tom

Namsos folkebibliotek

11-17

11-17

11-17

11-19

11-15.30

11-14

Stengt 2019
Palmesøndag
Skjærtorsdag
Langfredag
1. påskedag
2. påskedag
1. mai
17. mai
Kristi himmelfartsdag
1. pinsedag
2. pinsedag
1. juledag
2. juledag

Høknes barneskole
09-16
09-16
09-16
09-16
09-16
09-16
09-16
Stengt 2019
14. april Palmesøndag
18. april Skjærtorsdag
19. april Langfredag
21. april 1. påskedag
22. april 2. påskedag
01. mai 1. mai
17. mai 17. mai
30. mai Kristi himmelfartsdag
09. juni 1. pinsedag
10. juni 2. pinsedag
25. desember 1. juledag
26. desember 2. juledag

Høknes ungdomsskole
09-16
09-16
09-16
09-16
09-16
09-16
09-16
Stengt 2019
14. april Palmesøndag
18. april Skjærtorsdag
19. april Langfredag
21. april 1. påskedag
22. april 2. påskedag
01. mai 1. mai
17. mai 17. mai
30. mai Kristi himmelfartsdag
09. juni 1. pinsedag
10. juni 2. pinsedag
25. desember 1. juledag
26. desember 2. juledag

Namsos barneskole
09-16
09-16
09-16
09-16
09-16
09-16
09-16
Stengt 2019
14. april Palmesøndag
18. april Skjærtorsdag
19. april Langfredag
21. april 1. påskedag
22. april 2. påskedag
01. mai 1. mai
17. mai 17. mai
30. mai Kristi himmelfartsdag
09. juni 1. pinsedag
10. juni 2. pinsedag
25. desember 1. juledag
26. desember 2. juledag

Namsos ungdomsskole
09-16

09-16
09-16Stengt 2019
14. april Palmesøndag
18. april Skjærtorsdag
19. april Langfredag
21. april 1. påskedag
22. april 2. påskedag
01. mai 1. mai
17. mai 17. mai
30. mai Kristi himmelfartsdag
09. juni 1. pinsedag
10. juni 2. pinsedag
25. desember 1. juledag
26. desember 2. juledag

Otterøy skole
09-16
09-16
09-16
09-16
09-16
09-16
09-16
Stengt 2019
14. april Palmesøndag
18. april Skjærtorsdag
19. april Langfredag
21. april 1. påskedag
22. april 2. påskedag
01. mai 1. mai
17. mai 17. mai
30. mai Kristi himmelfartsdag
09. juni 1. pinsedag
10. juni 2. pinsedag
25. desember 1. juledag
26. desember 2. juledag

Sørenget Oppvekstsenter
09-16
09-16
09-16
09-16
09-16
09-16
09-16
Stengt 2019
14. april Palmesøndag
18. april Skjærtorsdag
19. april Langfredag
21. april 1. påskedag
22. april 2. påskedag
01. mai 1. mai
17. mai 17. mai
30. mai Kristi himmelfartsdag
09. juni 1. pinsedag
10. juni 2. pinsedag
25. desember 1. juledag
26. desember 2. juledag

Vestbyen skole
09-16
09-16
09-16
09-16
09-16
09-16
09-16
Stengt 2019
14. april Palmesøndag
18. april Skjærtorsdag
19. april Langfredag
21. april 1. påskedag
22. april 2. påskedag
01. mai 1. mai
17. mai 17. mai
30. mai Kristi himmelfartsdag
09. juni 1. pinsedag
10. juni 2. pinsedag
25. desember 1. juledag
26. desember 2. juledag